Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Bình Hải

Huyện Bình Sơn

Tỉnh Quảng Ngãi

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

11/12/2023 08:47    8

Trong thời gian qua, trên cả nước xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn, cháy nổ làm thiệt hại nặng nề về người và tài sản, đặc biệt gần đây là vụ cháy nổ ở KCC mini Khương Hạ, tại Hà Nội làm trên 50 người tử vong; nhằm khắc phục triệt để và hạn chế thấp nhất các vụ việc cháy nổ xảy ra, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC); UBND tỉnh Quảng Ngãi có Công văn số 4599/UBND-NC ngày 18/9/2023 về thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy và đề nghị triển khai các nội dung sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng cháy, chữa cháy, trong đó tập trung tuyên truyền Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 và Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư; Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính  phủ về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn  Phú Trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.

          2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) theo phương châm 4 tại chỗ.

          3. Tuyên truyền về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả khi có cháy, nổ xảy ra bằng các hình thức phù hợp với từng địa phương; các kỹ năng PCCC và CNCH nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

          4. Tuyên truyền, hướng dẫn và huy động người dân trực tiếp tham gia vào các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả cháy, nổ trên địa bàn như diễn tập PCCC và CNCH, đánh giá rủi ro cháy nổ và các sự kiện liên quan.

          5. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn về công tác PCCC, đặc biệt là kỹ năng PCCC và thoát nạn cho người dân khi có sự cố cháy, nổ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

          6. Tuyên truyền, biểu dương những tổ chức, cá nhân tiêu biểu, những sáng kiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả; đồng thời phát hiện, đấu tranh, phê phán kịp thời với những hành vi vi phạm pháp luật về PCCC và CNCH, biểu hiện chủ quan, thờ ơ, vô cảm đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả cháy, nổ và những hành vi tung tin không chính xác gây tâm lý hoang mang, bức xúc trong cộng đồng.

          Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho công tác PCCC, hỗ trợ việc mua sắm trang thiết bị phục vụ PCCC và CNCH đáp ứng tình hình thực tế tại địa phương. Chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, kêu gọi  từng người dân, từng gia đình nâng cao nhận thức về PCCC, đặt sự an toàn về tính mạng sức khỏe của mình là trên hết; trước hết, xác định PCCC là bảo vệ sự an toàn của chính mình, của người thân và của toàn xã hội.

Xã Bình Hải | Cổng thông tin điện tử xã Bình Hải

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng xã Bình Hải

Điện thoại: 0255.3851261

Địa chỉ: Thôn Vạn Tường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chung nhan Tin Nhiem Mang