Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Bình Hải

Huyện Bình Sơn

Tỉnh Quảng Ngãi

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường tại huyện Bình Sơn

01/08/2023 21:06    9

Sáng ngày 07/10/2022, Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi phối hợp UBND huyện Bình Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đại diện lãnh đạo các ban, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội, cán bộ phụ trách quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

  Các đại biểu dự hội nghị, được nghe ông Võ Ngọc Dũng-Phó Chi cục trưởng, Chi cục bảo vệ môi trường-báo cáo viên của Sở Taì nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi báo cáo các nội dung quản lý, bảo vệ môi trường của UBND cấp huyện, cấp xã. Ông Phạm Hồng Sơn Cục Trưởng cục bảo vệ môi trường miền Trung-Tây nguyên thuộc Tổng cục Môi trường-Bộ TN&MT Việt Nam báo cáo các chuyên đề thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Ông Võ Ngọc Dũng báo cáo tại hội nghị

Quang cảnh hội nghị

  Ngoài ra, các đại biểu cũng được nghe báo cáo về những điểm mới rất quan trọng về chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; các nội dung bảo đảm sự phát triển bền vững, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, các quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường, đặc biệt liên quan tới thủ tục về giấy phép môi trường, quan trắc chất thải vv…nhằm giúp các đại biểu nắm vững các qui định pháp luật về bảo vệ môi trường hiện nay; làm cơ sở để thực thi các nhiệm vụ theo qui định pháp luật bảo vệ môi trương trên địa bàn, địa phương mình quản lý…

Đại biểu dự hội nghị

Xã Bình Hải | Cổng thông tin điện tử xã Bình Hải

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng xã Bình Hải

Điện thoại: 0255.3851261

Địa chỉ: Thôn Vạn Tường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chung nhan Tin Nhiem Mang