Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Bình Hải

Huyện Bình Sơn

Tỉnh Quảng Ngãi

Cập nhật thay đổi thông tin đăng ký thuế cá nhân

11/12/2023 08:47    12

Để thông tin cho nhân dân và người nộp thuế trên địa bàn huyện biết và thực hiện việc chuẩn hóa thông tin cá nhân, tiến tới chuyển sang sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế Chi cục thuế huyện bình Sơn có Thông báo số 135/TB-CCT ngày 12/4/2023 về việc cập nhật thông tin đăng ký thuế cá nhân.

Để đảm  bảo đồng bộ dữ liệu về thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tiến tới chuyển sang sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế, Chi cục Thuế huyện Bình Sơn thông báo người  nộp  thuế trên địa bàn huyện cần rà soát thông tin về đăng ký thuế như: họ tên, số căn cước công dân/chứng minh nhân dân còn hiệu lực, ngày tháng năm sinh, nếu có thay đổi thông tin thì thực hiện cập nhật thay đổi thông tin đăng ký thuế cá nhân (theo Hướng dẫn kèm theo)

 

 

Xã Bình Hải | Cổng thông tin điện tử xã Bình Hải

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng xã Bình Hải

Điện thoại: 0255.3851261

Địa chỉ: Thôn Vạn Tường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chung nhan Tin Nhiem Mang