Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Bình Hải

Huyện Bình Sơn

Tỉnh Quảng Ngãi

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
1 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Bình Hải Lĩnh vực đất đai
2 ăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Bình Hải Lĩnh vực đất đai
3 Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Bình Hải Lĩnh vực đất đai
4 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất. TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Bình Hải Lĩnh vực đất đai
5 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận bị mất TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Bình Hải Lĩnh vực đất đai
6 Xác định lại diện tích đất ở TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Bình Hải Lĩnh vực đất đai
7 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Bình Hải Lĩnh vực đất đai
8 Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Bình Hải Lĩnh vực đất đai
9 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Bình Hải Lĩnh vực đất đai
10 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Bình Hải Lĩnh vực đất đai
11 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Bình Hải Lĩnh vực đất đai
12 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Bình Hải Lĩnh vực đất đai
13 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Bình Hải Lĩnh vực đất đai
14 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Bình Hải Lĩnh vực đất đai
15 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Bình Hải Lĩnh vực đất đai
16 Tách thửa hoặc hợp thửa đất TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Bình Hải Lĩnh vực đất đai
17 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Bình Hải Lĩnh vực đất đai
18 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai Dịch vụ công cấp 1 UBND xã Bình Hải Lĩnh vực đất đai
19 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai TTHC chưa cung cấp DVCTT TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Bình Hải Lĩnh vực đất đai
20 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Bình Hải Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

Xã Bình Hải | Cổng thông tin điện tử xã Bình Hải

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng xã Bình Hải

Điện thoại: 0255.3851261

Địa chỉ: Thôn Vạn Tường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chung nhan Tin Nhiem Mang