Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Bình Hải

Huyện Bình Sơn

Tỉnh Quảng Ngãi

Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ

Tra cứu hồ sơhttps://dichvucong.quangngai.gov.vn/vi/dossier/public

- Thông báo tạm ngừng giải quyết:  https://dichvucong.quangngai.gov.vn/vi/notification/dossier/suspend

- Thông báo trả hồ sơ không giải quyếthttps://dichvucong.quangngai.gov.vn/vi/notification/dossier/reject?keyword=

- Thông báo hồ sơ đã giải quyết xong: https://dichvucong.quangngai.gov.vn/vi/notification/dossier/done?keyword=

- Thông báo xin lỗi hồ sơ trễ hạn: https://dichvucong.quangngai.gov.vn/vi/notification/dossier/late?keyword=

- Thông báo bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ: https://dichvucong.quangngai.gov.vn/vi/notification/dossier/update?keyword=

Xã Bình Hải | Cổng thông tin điện tử xã Bình Hải

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng xã Bình Hải

Điện thoại: 0255.3851261

Địa chỉ: Thôn Vạn Tường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chung nhan Tin Nhiem Mang