Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Bình Hải

Huyện Bình Sơn

Tỉnh Quảng Ngãi

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 05/NQ-HĐND Nghị Quyết số 05/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách xã Bình Hải năm 2023 14-07-2023
2 01/NQ-HĐND Nghị Quyết số 01/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2024 của HĐND và các ban của HĐND xã Bình Hải 14-07-2023
3 02/NQ-HĐND Nghị Quyết số 02/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023 14-07-2023
4 03/NQ-HĐND Nghị Quyết số 03/NQ-HĐND về phê chuẩn điều chỉnh kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch điều chỉnh danh mục công trình khởi công mới giai đoạn 2021-2025 14-07-2023
5 04/NQ-HĐND Nghị Quyết số 04/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán thu, phân bổ chi ngân sách xã Bình Hải 6 tháng đầu năm 2023 14-07-2023

Xã Bình Hải | Cổng thông tin điện tử xã Bình Hải

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng xã Bình Hải

Điện thoại: 0255.3851261

Địa chỉ: Thôn Vạn Tường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chung nhan Tin Nhiem Mang